bgdeen

Всички курсове

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.08.02.201814.02.2018
2.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентII84 дни/660 уч. ч.15.02.201822.06.2018
3.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II84 дни/660 уч. ч.15.02.201822.06.2018
4.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.25.06.201829.06.2018
5.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.15.02.201817.04.2018
6.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.18.04.201825.04.2018
7.2130601Компютърна графика/Компютърен график
III122 дни/ 960 уч. ч.19.02.201817.08.2018
8.3460101Бизнес администрация/ Офис-мениджърIII122 дни/960 уч. ч.19.02.201817.08.2018
9.3410401Търговия на едро и дребно/ Търговски представителIII122 дни/ 960 уч. ч.26.02.201824.08.2018
10.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.12.03.201816.03.2018
11.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII84 дни/660 уч. ч.19.03.201823.07.2018
125421101Шивачество/ШивачI39 дни/ 300 уч. ч.27.03.201829.05.2018
13КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.30.05.201805.06.2018
143410201Продавач-консултант/Продавач-консултантII84 дни/660 уч. ч.04.04.201808.08.2018
15.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.23.04.201819.06.2018
16.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.20.06.201826.06.2018
17.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен счетоводител
III122 дни/ 960 уч. ч.14.05.201806.11.2018
18.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II84 дни/660 уч. ч.11.06.201810.10.2018
19.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.19.09.201825.09.2018
20.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/ 960 уч. ч.14.06.201812.12.2018
21.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.21.06.201818.08.2018
22.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.09.07.201813.07.2018
23.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII84 дни/660 уч. ч.16.07.201814.11.2018
24КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.16.07.201820.07.2018
25.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентII84 дни/660 уч. ч.23.07.201821.11.2018
263410201Продавач-консултант/Продавач-консултантII84 дни/660 уч. ч.26.07.201826.11.2018
27.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.27.11.201803.12.2018
28.3460601Касиер/ КасиерІ39 дни/ 300 уч. ч.10.09.201806.11.2018

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3440301Оперативно счетоводство/Оперативен счетоводителІІІ39 дни /300 уч.ч04.06.201830.07.2018
2.3460201Административно обслужване/Офис-секретарІІ39 дни /300 уч.ч17.09.201813.11.2018
3.2130601Компютърна графика/ Компютърен график ІІІ39 дни /300 уч.ч15.10.201810.12.2018

 

Курсове по ключови компетенции

Наименование на курса Продължителностначалокрай
1.Компютърна грамотност
дневна/ вечерна форма
45уч.ч.15.01.201823.01.2018
2.AutoCAD 2D
дневна/ вечерна форма
36 уч.ч.24.01.2018 31.01.2018
3.Предпечатна подготовка32 уч. ч.16.01.201825.01.2018

 

Онлайн курсове

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Уеб дизайн80 уч.ч.

 

Мотивационно обучение

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч15.03.201816.03.2018
2.Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч13.09.201814.09.2018
1.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.19.07.201822.07.2018
2.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.09.08.201812.08.2018

 

Езиково обучение

Немски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Немски език A1/260уч.ч.08.01.2018 01.03.2018
2.Немски език B1/160уч.ч.09.01.2018 02.03.2018

 

Английски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Английски език А1120 уч.ч.09.10.2017 25.01.2018
2.Английски език А1100 уч.ч.23.01.201820.04.2018