bgdeen

Всички курсове

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.07.09.201703.11.2017
2.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.06.11.201710.11.2017
3.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен счетоводител
III122 дни/ 960 уч. ч.20.09.201721.03.2018
4.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентII84 дни/660 уч. ч.25.09.201730.01.2018
5.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II84 дни/660 уч. ч.27.09.201701.02.2018
6.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.02.10.201727.11.2017
7.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII84 дни/660 уч. ч.02.10.201706.02.2018
8.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.09.10.201713.10.2017
8.3460601Касиер/ КасиерІ39 дни/ 300 уч. ч.16.10.201711.12.2017
9.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.12.10.201708.12.2017

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3410201Продавач-консултант/Продавач консултантІІ39 дни /300 уч.ч12.10.201708.12.2017
2.2130601Компютърна графика/ Компютърен график
ІІІ39 дни /300 уч.ч12.10.201708.12.2017
3.3460101Бизнес-администрация/ Офис-мениджърІІІ39 дни /300 уч.ч16.10.201711.12.2017

 

Курсове по ключови компетенции

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
4.Компютърна грамотност 45уч.ч.20.09.201728.09.2017
2.AutoCAD 2D45 уч.ч.02.10.2017 17.10.2016

 

Онлайн курсове

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Уеб дизайн80 уч.ч.

 

Мотивационно обучение

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.19.10.201722.10.2017
2.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.19.10.201722.10.2017

 

Езиково обучение

Немски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Немски език A2/260уч.ч.18.09.2017 08.11.2017
2.Немски език А1/1120уч.ч.19.09.2017 12.04.2018

 

Английски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Английски език А1100 уч.ч.18.09.2017 13.12.2017