bgdeen

Професионална квалификация

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.07.09.201703.11.2017
2.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.06.11.201710.11.2017
3.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен счетоводител
III122 дни/ 960 уч. ч.20.09.201721.03.2018
4.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентII84 дни/660 уч. ч.25.09.201730.01.2018
5.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II84 дни/660 уч. ч.27.09.201701.02.2018
6.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.02.10.201727.11.2017
7.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII84 дни/660 уч. ч.02.10.201706.02.2018
8.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.09.10.201713.10.2017
8.3460601Касиер/ КасиерІ39 дни/ 300 уч. ч.16.10.201711.12.2017
9.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.12.10.201708.12.2017

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3410201Продавач-консултант/Продавач консултантІІ39 дни /300 уч.ч12.10.201708.12.2017
2.2130601Компютърна графика/ Компютърен график
ІІІ39 дни /300 уч.ч12.10.201708.12.2017
3.3460101Бизнес-администрация/ Офис-мениджърІІІ39 дни /300 уч.ч16.10.201711.12.2017