bgdeen

Професионално ориентиране и обучение на обучаващи/наставници

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.19.10.201722.10.2017
2.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.19.10.201722.10.2017