bgdeen

Курсове с придобиване на професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3460101Бизнес администрация/ Офис мениджърIII122 дни/
960 уч. ч.
11.07.202220.01.2023
1.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.23.01.202302.02.2023
2.3450601Касиер/ КасиерI40 дни/
300 уч. ч.
25.07.202219.09.2022
3.2130601Компютърна графика/
Компютърен график
III122 дни/
960 уч. ч.
18.08.202208.02.2023
3.1.КК "Цифрова компетентност"
/"AutoCAD 2D"

7 дни/45 уч. ч.09.02.202317.02.2023
4.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.08.08.202208.12.2022
5.4810101Програмно осигуряване/ПрограмистII85 дни/
660 уч. ч.
08.08.202207.12.2022
6.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІI122 дни/
960 уч. ч.
07.09.202217.03.2022
6.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.20.03.202328.03.2023
7.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.14.09.202227.01.2023
7.1.КК „Предприемаческа компетентност”5 дни/30 уч. ч.31.01.202306.02.2023
10.КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене”5 дни/30 уч. ч.05.07.202211.07.2022
10.1.КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологии и инженерството"5 дни/30 уч. ч.12.07.202218.07.2022
10.2.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.19.07.202215.09.2022
11.КК „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене”5 дни/30 уч. ч.26.09.202230.09.2022
11.1.КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологии и инженерството"5 дни/30 уч. ч.03.10.202207.10.2022
11.2.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.10.10.202206.12.2022