bgdeen

Курсове с придобиване на професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК "Гражданска компетентност” - "Гражданска и социална култура"5 дни/30 уч. ч.11.03.202415.03.2024
1.1.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.18.03.202416.05.2024
2.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.20.03.202425.07.2024
3.КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене” - "Умения за учене"5 дни/30 уч. ч.18.03.202422.03.2024
3.1.3460101Бизнес администрация/ Офис мениджърIII122 дни/
960 уч. ч.
25.03.202402.10.2024
4.КК "Гражданска компетентност” - "Гражданска и социална култура"5 дни/30 уч. ч.18.03.202422.03.2024
4.1.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.25.03.202423.05.2024
5.КК „Предприемаческа компетентност" - "Основи на предприемачеството"5 дни/30 уч. ч.07.05.202413.05.2024
5.1.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІІI122 дни/
960 уч. ч.
14.05.202415.11.2024
6.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
08.05.202414.11.2024
7.4820401Електронна търговия/ Организатор интернет приложенияIII122 дни/
960 уч. ч.
21.05.202430.11.2024
8.КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене” - "Умения за учене"5 дни/30 уч. ч.27.05.202431.05.2024
8.1.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител
III122 дни/960 уч. ч.03.06.202405.12.2024
9.КК „Предприемаческа компетентност" - "Основи на предприемачеството"5 дни/30 уч. ч.28.10.202401.11.2024
9.1.5220210Електрически инсталации/ ЕлектромонтьорII85 дни/660 уч. ч.04.11.202419.03.2025
10.КК "Гражданска компетентност” - "Гражданска и социална култура"5 дни/30 уч. ч.16.09.202420.09.2024
10.1.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.24.09.202421.11.2024
11.КК "Гражданска компетентност” - "Гражданска и социална култура"5 дни/30 уч. ч.07.10.202411.10.2024
11.1.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.14.10.202410.12.2024
12.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
04.11.202429.05.2025