bgdeen

Курсове с придобиване на професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК "Цифрова компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.23.03.202331.03.2023
1.1.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
03.04.202306.10.2023
4.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.27.03.202331.03.2023
4.1.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител
III122 дни/960 уч. ч.03.04.202306.10.2023
6.3460101Бизнес администрация/ Офис мениджърIII122 дни/
960 уч. ч.
03.04.202306.10.2023
6.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.09.10.202317.10.2023
7.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІІI122 дни/
960 уч. ч.
27.04.202331.10.2023
7.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч.ч.01.11.202309.11.2023
8.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител
III122 дни/960 уч. ч.05.06.202301.12.2023
8.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.04.12.202312.12.2023
9.4820401Електронна търговия/ Организатор интернет приложенияIII122 дни/
960 уч. ч.
15.06.202312.12.2023
10.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.19.06.202315.08.2023
10.1.КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч. ч.16.08.202322.08.2023
11.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.03.08.202305.12.2023
11.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.06.12.202313.12.2023
12.4810101Програмно осигуряване/ПрограмистІІ85 дни/660 уч. ч.08.08.202308.12.2023