bgdeen

Курсове с придобиване на професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч.ч.29.05.202306.06.2023
1.1.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІІI122 дни/
960 уч. ч.
07.06.202305.12.2023
2.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.30.05.202307.06.2023
2.1.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител
III122 дни/960 уч. ч.08.06.202306.12.2023
3.3460101Бизнес администрация/ Офис мениджърIII122 дни/
960 уч. ч.
19.06.202312.12.2023
3.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.13.12.202321.12.2023
4.4820401Електронна търговия/ Организатор интернет приложенияIII122 дни/
960 уч. ч.
19.06.202312.12.2023
4.1.КК "Гражданска компетентност”5 дни/30 уч. ч.13.12.202319.12.2023
5.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.19.06.202315.08.2023
5.1.КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч. ч.16.08.202322.08.2023
6.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.03.08.202305.12.2023
6.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.06.12.202313.12.2023
7.4810101Програмно осигуряване/ПрограмистІІ85 дни/660 уч. ч.08.08.202308.12.2023