bgdeen
01
мар
2021

Актуално!

Уважаеми курсисти, със Заповед РД-01-132 от 26 февруари 2021 г. на министъра на здравеопазването се разрешават груповите учебни занятия от първи март.
ДП БГЦПО клон Пазарджик извършва подготовка за поетапно възобновяване на учебния процес. Очаквайте подробности!