bgdeen
09
окт
2018

Вицепремиерът и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева посети ДП БГЦПО клон Пазарджик!

На 08.10.2018г. от 15:20 ч. г-жа Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи посети ДП БГЦПО клон Пазарджик.  На срещата присъстваха Десислава Костадинова – народен представител, зам.областният управител г-н Йордан Кожухаров, областният координатор на ПП Герб Пазарджик г-н Найден Шопов, общинският ръководител на ГЕРБ гр.Пазарджик г-жа Гинче Караминова, общински съветници, представители на фирми, партньори, колеги и курсисти в настоящи курсове.

Г-жа Забунян, директор на ДП БГЦПО клон Пазарджик приветства гостите с добре дошли и  представи кратка история за изграждането на българо-германските центрове за професионално обучение на възрастни от 1993 г. и обединяването им в едно държавното предприятие през 2011 г., като подчерта неговата главна цел свързана със създаване на отлично квалифицирани специалисти, потребни на българската икономика, запазване на практическата насоченост в обучението и допълване развитието на системата за професионалното образование и обучение в България. Г-жа Забунян разказа за специализацията на всеки един от петте клона и тяхното тясно сътрудничество с фирми от съответните браншове, развитието и разширяване на палитрата от професии, предлагани в тях, постиженията и наградите получени през изминалите годините. Г-жа Забунян сподели също, че след преобразуването му, Държавното предприятие има изключително отговорна задача за осигуряване на по-голям достъп до висококачествено професионално обучение за хора в неравностойно положение, с което подпомага Министерството на труда и социалната политика при изпълнение на Политиката по заетост и по специално в частта за обучение на възрастни. Данните, които са съхранени от създаването на клон Пазарджик до сега, сочат, че до момента са обучени над 19 000 лица, 47 на сто от които безработни, насочени от Дирекциите „Бюра по труда“ в цялата страна, включвани ежегодно по НПДЗ. Тя представи дейността на предприятие и с участието му в много международни проекти, които имат голям принос за разпостранение на иновативни моменти в сферата на обучението на възрастни, обучение на обучаващи/наставници, с няколкото опита за съвместно дуално обучение в партньорства с фирма от страната и региона.

Г-жа Захариева даде висока оценка на постигнато от ДП БГЦПО клон Пазарджик. Тя сподели, че един от приоритетните проекти, които изпълнява правителството, е свързан с професионалното образование. Тя обясни, че смисълът на професионалното образование е учене плюс практика, а в държавите, където то се реализира успешно, безработицата е най-ниска. Министърът на външните работи изрази готовност да съдейства за развитието на центъра и усвояването на средства по различни програми, включително по „Еразъм +” и сподели, че в следващия програмен период ще бъдат отделени двойно повече средства по програма „Еразъм +”. Тя покани присъстващите предприемачи да се възползват от тези средства. Освен това би могла при интерес от тяхна страна да ги включва в делегации, водени от нея в интересуващи ги държави.  Г-жа Захариева разговаря с курсисти, които живо се интересуваха от ръста на заплатите в България и начините за привличане на напусналите вече страната за да търсят по-добри условия за заплащане и живот. Според нея има положителна тенденция, свързана с факта, че за миналата година почти се  изравнявал броят на напусналите страната и тези, които се връщат.

DSC02355 DSC02351 DSC02350