bgdeen
18
май
2020

Възобновяване на учебните занятия!

Уважаеми курсисти, във връзка със заповед РД-01-268/ 15.05.2020г. на Министъра на здравеопазването се извършва подготовка за възобновяване на учебните занятия. На сайта на ДП БГЦПО клон Пазарджик ще бъде публикуван график на обученията.