bgdeen
09
апр
2021

Възобновяване на част от курсовете в ДП БГЦПО клон Пазарджик

Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, обучението на курсистите от курс: специалност „Текстообработване”, професия „Оператор на компютър”, организирано от ДП БГЦПО клон Пазарджик се възобновява от 12.04.2021 г.
Обучението на курсистите от курс: специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер”, организирано от ДП БГЦПО клон Пазарджик се възобновява от 19.04.2021 г.