bgdeen
19
май
2020

График за възобновяване на учебните занятия!

Уважаеми курсисти, възобновяването на учебните занятия ще се проведе по следния график:
– Курс „Административно обслужване“ – от 28.05.2020г. до 08.06.2020г., ведно с КК „Електронни таблици“ – от 09.06.2020г. до 17.06.2020г.;
– Курс „Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца“ – от 02.06.2020г. до 04.08.2020г., ведно с курс КК „Обществени и граждански компетентности“ – от 05.08.2020г. до 11.08.2020г.;
– Курс „Електрически инсталации“ – от 04.06.2020г. до 23.06.2020г., ведно с курс КК AutoCAD 24.06.202г. до 02.07.2020г.;
– Курс „Оперативно счетоводство“ – от 05.06.2020г. до 21.07.2020г., ведно с курс КК „Електронни таблици“ от 22.07.2020г. до 30.07.2020г.;
– Курс „Графичен дизайн“ – от 08.06.2020г. до 07.07.2020г.;
– Курс „Компютърна графика“ – от 09.06.2020г. до 16.09.2020г., ведно с курс КК AutoCAD от 17.09.2020г. до 28.09.2020г.