bgdeen
22
юли
2020

Дати за държавни изпити курс „Помощник-възпитател“

Във връзка с приключването на курс „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“ по професията „Помощник-възпитател“, ДП БГЦПО клон Пазарджик определя следните дати за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

  • част теория – на 03.08.2020г., от 08:45 часа;
  • част практика – на 04.08.2020г., от 08:45 часа.

Изпитите ще се проведат в Учебен корпус на ДП БГЦПО клон Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 17.