bgdeen
18
мар
2022

Дати за изпити през месец април 2022г.!

Във връзка с приключването на курс „Производство на кулинарни изделия и напитки“ по част на професията „Готвач“, ДП БГЦПО клон Пазарджик определя следните дати за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

  • част теория – на 08.04.2022г., от 08:30 часа;
  • част практика – на 08.04.2022г., от 11:00 часа.

Изпитите ще се проведат в Учебен корпус на ДП БГЦПО клон Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 17, при спазване на всички противоепидемични мерки!

Във връзка с приключването на курс „Електронна търговия“ по професията „Организатор интернет приложения“, ДП БГЦПО клон Пазарджик определя следните дати за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация, както следва:

  • част теория – на 18.04.2022г., от 08:30 часа;
  • част практика – на 09.04.2022г., от 08:30 часа.

Изпитите ще се проведат в Учебен корпус на ДП БГЦПО клон Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 17, при спазване на всички противоепидемични мерки!

–-

Във връзка с приключването на курс „Бизнес администрация“ по професията „Офис мениджър“, ДП БГЦПО клон Пазарджик определя следните дати за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация, както следва:

  • част теория – на 19.04.2022г., от 08:30 часа;
  • част практика – на 20.04.2022г., от 08:30 часа.

Изпитите ще се проведат в Учебен корпус на ДП БГЦПО клон Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 17, при спазване на всички противоепидемични мерки!