bgdeen
30
окт
2023

Дати за изпити през месец ноември 2023г.!

Във връзка с приключването на курс „Фризьорство“ по професията „Фризьор“, ДП БГЦПО клон Пазарджик определя следните дати за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по част на професията, както следва:

  • част теория – на 17.11.2023., от 08:30 часа;
  • част практика – на 17.11.2023г., от 10:30 часа.

–-

Във връзка с приключването на курс „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“ по професията „Помощник-възпитател“, ДП БГЦПО клон Пазарджик определя следните дати за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по част на професията, както следва:

  • част теория – на 30.11.2023г., от 08:30 часа;
  • част практика – на 30.11.2023г., от 10:30 часа.