bgdeen
26
май
2020

Дати за квалификационни изпити

Във връзка с приключването на курс „Подпомагане на възрастни“ по част от професията „Социален асистент“, ДП БГЦПО клон Пазарджик определя следните дати за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация по част от професията, както следва:

  • част теория – на 27.05.2020г., от 08:30 часа;
  • част практика – на 27.05.2020г., от 10:30 часа.

Изпитите ще се проведат в Учебен корпус на ДП БГЦПО клон Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 17.