bgdeen
24
окт
2014

Двумерно чертане с AutoCAD


Наименование на курса

“Двумерно  чертане с AutoCAD ”

Продължителност

2,5 седмици, 54 уч.часа, вечерна  форма, редовно обучение

Цели

Придобиват се знания и умения за цялостно създаване на електронен чертеж в съответствие с българските държавни стандарти.

–          правилата за изготвяне на машиностроителни чертежи в съответствие с ЕСКД;

–          правилата за настройка и работа с CAD системи;

–          настройка и управление на визуализацията в програмата AutoCAD;

–          изчертаване, редактиране, надписване и оразмеряване чертежи с помощта на вградените функции и помощни средства на програмата AutoCAD;

–          оформяне, запаметяване в електронен вид и отпечатване на  чертеж;

 

Учебно съдържание Двумерно чертане

 

Предпоставка за участие

Лица, навършили 16 г., завършено средно образование, познания по техническо чертане, компютърна грамотност.

Документ

Удостоверение за професионална квалификация, след успешно положени изпити по теория и практика.

 

Продължителност – 54 уч. часа

Време на провеждане –  от 10.11.2014 – 27.11.2014 г.

Форма на провеждане – вечерно обучение, от 17:30-20:20