bgdeen
05
дек
2011

ДП”БГЦПО” Клон Пазарджик организира през месец декември следните курсове за професионално обучение на безработни лица, насочени от Д”Бюро по труда”: 05-12-2011

ДП”БГЦПО” Клон Пазарджик организира през месец декември следните курсове за професионално обучение на безработни лица, насочени от Д”Бюро по труда”: 05-12-2011

 

Професия: 482030  Оператор на компютър  Специалност: 4820301 Текстообработване – І СПК,  два курса

300 уч.часа  Период на провеждане: от 19.12.2012 – 17.02.2012