bgdeen
12
мар
2012

ДП”БГЦПО” клон Пазарджик предлага вечерен курс „Оперативно счетоводство” 12-03-2012

ДП”БГЦПО” клон Пазарджик предлага вечерен курс „Оперативно счетоводство”  12-03-2012
Обучението е в  три модула:
І. Базов модул: Обща теория на счетоводството
·        З0 учебни часа
·        4-5 пъти седмично
·        от 17:30 до 20:20
·        в периода 12.04.2012 – 26.04.2012
      Цена: 57 лв.
ІІ. Базов модул: Счетоводство на предприятието
·        120 учебни часа
·        4-5 пъти седмично
·        от 17:30 до 20:20
·        в периода 11.06.2012 – 27.07.2012
      Цена: 228 лв.
ІІІ. Допълнителен модул: Компютърно счетоводство
·          З0 учебни часа
·        4-5 пъти седмично
·        от 17:30 до 20:20
·        в периода 20.09.2012 – 03.10.2012
      Цена: 60 лв.

            В първите два базови модула ще получите знания за счетоводното законодателство, основните понятия и принципите на счетоводството, счетоводните документи, оперирането със сметки, извършването на текущо счетоводно отчитане, установяването на финансови резултати.
В третия модул ще допълните придобитите вече знания и умения с овладяването на приложен програмен продукт за обработка на счетоводната информация.