bgdeen
10
окт
2018

ДП БГЦПО клон Пазарджик взе участие в ежегодните Дни на ученето през целия живот!

Националните дни за учене през целия живот, проведени от 3 до 5 октомври 2018г. в град Пловдив, и тази година бяха наситени от интересни, разнообразни и привлекателни прояви.

В традиционното изложение на институции и организации за образование и обучение на възрастни,  което се проведе на 4.10.2018 г. от 14,00 до 18,00 часа в Цар Симеоновата градина, Виенски павилион,  взеха участие и представители на ДП БГЦПО клон Пазарджик с интерактивно проучване на нагласите на възрастните при търсене на работа. В проучването се включиха 202 лица.

Оказва се, че най-важната причина, която определя избора на нова работа е по-доброто заплащане.  Повечето пари и материални придобивки са решаващият фактор за 27,2 % от хората. Веднага след това се нареждат факторите, свързани с кариерното развитие и възможностите за обучение, съответно с 24,3 % и 23,8 %. От социалните придобивки, предлагани от работодателите се интересуват 14,3 % респонденти и само 10,4 на сто споделиха, че за тях има значение локацията на работното място.

Поставянето на последно място на отдалечеността или близостта на работното място показва, че българинът все повече е склонен да промени местоживеенето си в интерес на постигане на по-голяма удовлетвореност от упражняване на желаната професия и възможностите за кариерно развитите.

Аналогични са резултатите и особено факторът „Заплащане“, които се открояват в последното международно проучване на удовлетвореността и предпочитанията, свързани със заплатите, проведено от Paylab.com в края на  2017 г. сред 41 321 участници от 10 европейски държави. Допитването редовно отчита тенденциите в заплащането и поведението на служителите в европейските държави.

Интересът към предлаганите курсове за професионална квалификация в ДП БГЦПО клон Пазарджик нараства с всяка изминала година.

Изложението  по време на Националните дни на учене през целия живот даде възможност за установяване на контакти с други институции, училища и организации, проявяващи интерес към професионалната квалификация и обмен на идеи с ДП БГЦПО.20181004_143932