bgdeen
06
дек
2023

ДП БГЦПО клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити за професионална квалификация по професия „Оператор на компютър“

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик провежда Държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение, представителите на работодателите и на работниците и служителите, които ще участват в изпитната комисия, трябва да притежават квалификация от съответната професионална област.
Държавният квалификационен изпит по теория на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 08.12.2023 г. от 08:15 – 12:15.
Държавният квалификационен изпит по практика на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 11.12.2023 г. от 08:15 – 14:15.
Моля при желание от Ваша страна да участвате в гореизброените изпитни комисии да изпратите предложенията си на имейл: info@paz.bgcpo.bg или d_nikolova@paz.bgcpo.bg до 07.12.2023 год.
За допълнителна информация: Диана Николова – 0889 71 99 22, 034/ 404 501 и 034/ 404 504.

––––––––––

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик отправя покана за участие в квалификационни изпити за професионална квалификация по професия „Графичен дизайнер“

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик провежда Квалификационни изпити по теория и практика на професията „Графичен дизайнер”, специалност „Графичен дизайн” за придобиване на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение, представителите на работодателите и на работниците и служителите, които ще участват в изпитната комисия, трябва да притежават квалификация от съответната професионална област.
Квалификационният изпит по теория на професията и специалността за професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 11.12.2023 г. от 08:15 – 09:45.
Квалификационният изпит по практика на професията и специалността за професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 11.11.2023 г. от 10:00 – 14:30.
Моля при желание от Ваша страна да участвате в гореизброените изпитни комисии да изпратите предложенията си на имейл: info@paz.bgcpo.bg или d_nikolova@paz.bgcpo.bg до 08.12.2023 год.
За допълнителна информация: Диана Николова – 0889 71 99 22, 034/ 404 501 и 034/ 404 504.