bgdeen
08
мар
2021

ДП БГЦПО клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити за професионална квалификация

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик провежда Държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение, представителите на работодателите и на работниците и служителите, които ще участват в изпитната комисия, трябва да притежават квалификация от съответната професионална област.
Държавният квалификационен изпит по теория на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 24.03.2021 г. от 08:45 – 12:45.
Държавният квалификационен изпит по практика на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 25.03.2021 г. от 08:45 – 14:45.
Моля при желание от Ваша страна да участвате в гореизброените изпитни комисии да изпратите предложенията си на имейл: info@paz.bgcpo.bg илиd_nikolova@paz.bgcpo.bg до 19.03.2021 год.
За допълнителна информация: Диана Николова – 0889 71 99 22, 034/ 404 504 и 034/ 404 501.