bgdeen
29
юли
2021

ДП БГЦПО клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик провежда Държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията „Офис секретар”, специалност „Административно обслужване” за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение, представителите на работодателите и на работниците и служителите, които ще участват в изпитната комисия, трябва да притежават квалификация от съответната професионална област.
Държавният квалификационен изпит по теория на професията и специалността за втора степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 04.08.2021 г. от 08:15 – 12:15.
Държавният квалификационен изпит по практика на професията и специалността за втора степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 05.08.2021 г. от 08:15 – 14:15.
Моля при желание от Ваша страна да участвате в гореизброените изпитни комисии да изпратите предложенията си на имейл: info@paz.bgcpo.bg илиd_nikolova@paz.bgcpo.bg до 03.08.2021 год.
За допълнителна информация: Диана Николова – 0889 71 99 22, 034/ 404 501 и 034/ 404 504.

–––––
ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик провежда квалификационни изпити по теория и практика по част от професията „Помощник-възпитател”, специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца” за придобиване на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение, представителите на работодателите и на работниците и служителите, които ще участват в изпитната комисия, трябва да притежават квалификация от съответната професионална област.
Квалификационният изпит по теория по част на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 04.08.2021 г. от 08:15 – 10:15.
Квалификационният изпит по практика по част на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 04.08.2021 г. от 10:45 – 16:45.
Моля при желание от Ваша страна да участвате в гореизброените изпитни комисии да изпратите предложенията си на имейл: info@paz.bgcpo.bg илиd_nikolova@paz.bgcpo.bg до 03.08.2021 год.
За допълнителна информация: Диана Николова – 0889 71 99 22, 034/ 404 501 и 034/ 404 504.