bgdeen
10
дек
2011

ДП БГЦПО – Клон Пазарджик стартира нов проект 12-10-2011

ДП БГЦПО – Клон Пазарджик стартира нов проект 12-10-2011

През месец октомври ДП БГЦПО – Клон Пазарджик започна работа по нов проект  – “Debt-less” по програма „Учене през целия живот” – подпрограма Грюндвиг.
Главната цел на този проект е да повиши осведомеността за финансовото образование и компетенции на хората с по-ниско ниво на образование, които лесно могат да станат „жертви” на лихвари или не банкови институции като се разработи специален курс на обучение, който ще предостави ценна информация на тези хора.
Дейностите по проекта стартираха с първата международна среща проведена в Острава, Чехия. В нея взеха участие партньорите от Чехия, България, Италия, Великобритания, Холандия, Словения и Литва.