bgdeen
21
юли
2016

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити за професионална квалификация

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик  провежда Държавни квалификационни изпити по Теория и Практика  на професията „Оператор информационно осигуряване”,  специалност „Икономическо информационно осигуряване” за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл.35, ал.1 и ал.З от Закона за професионално образование и обучение представителите на работодателите и на работниците и служителите,  които ще участват в изпитната комисия трябва да притежават квалификация от професионална област „Информатика”.

Държавният квалификационен изпит по Теория на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО както следва:

  • на 10.08.2016 г. от 12:50 – 15:50.

Държавният квалификационен изпит по Практика на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО както следва:

  • на 11.08.2016 г. от 8:30 – 13:00.

Моля при желание от Ваша страна да участвате в гореизброените изпитни комисии да изпратите предложенията си на имейл: info@paz.bgcpo.bg  до 29.07.2016 год.

За допълнителна информация: Мариана Здравкова – 034/ 404 522.