bgdeen
19
окт
2016

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити за професионална квалификация

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик  провежда държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията „Касиер”,  специалност „Касиер” за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение, представителите на работодателите и на работниците и служителите,  които ще участват в изпитната комисия, трябва да притежават квалификация в съответната професионална област.

Държавният квалификационен изпит по теория на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:

  • на 26.10.2016 г. от 12:40 – 15:40

Държавният квалификационен изпит по практика на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:

  • на 27.10.2016 г. от 8:30 – 13:00.

Моля, при желание от Ваша страна да участвате в гореизброените изпитни комисии, да изпратите предложенията си на имейл: d_nikolova@paz.bgcpo.bg  до 24.10.2016 год.

За допълнителна информация Диана Николова – 0889 71 99 22