bgdeen
13
мар
2017

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити за професионална квалификация

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик  провежда Държавни квалификационни изпити по Теория и Практика  на професията „Офис секретар”,  специалност „Административно обслужване” за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение представителите на работодателите и на работниците и служителите,  които ще участват в изпитната комисия трябва да притежават квалификация от съответната професионална област.

Държавният квалификационен изпит по Теория на професията и специалността за втора степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО както следва:

  • на 16.03.2017 г. от 12:40 – 15:40.

Държавният квалификационен изпит по Практика на професията и специалността за втора степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО както следва:

  • на 17.03.2017 г. от 8:30 – 13:00.

Моля при желание от Ваша страна да участвате в гореизброените изпитни комисии да изпратите предложенията си на имейл: d_nikolova@paz.bgcpo.bg  до 15.03.2017 год.

За допълнителна информация: Диана Николова – 0889 71 99 22.