bgdeen
16
яну
2020

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити за професионална квалификация

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик провежда Държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията „Офис мениджър”, специалност „Бизнес администрация” за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение, представителите на работодателите и на работниците и служителите, които ще участват в изпитната комисия, трябва да притежават квалификация от съответната професионална област.
Държавният квалификационен изпит по теория на професията и специалността за трета степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 21.01.2020 г. от 08:20 – 12:50.
Държавният квалификационен изпит по практика на професията и специалността за трета степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик както следва:
• на 22.01.2020 г. от 08:20 – 12:50.
Моля при желание от Ваша страна да участвате в гореизброените изпитни комисии да изпратите предложенията си на имейл: d_nikolova@paz.bgcpo.bg до 16.01.2020 год.
За допълнителна информация: Диана Николова – 0889 71 99 22, 034/ 404 501 и 034/ 404 504.