bgdeen
04
ное
2020

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити за професионална квалификация

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик провежда Държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение, представителите на работодателите и на работниците и служителите, които ще участват в изпитната комисия, трябва да притежават квалификация от съответната професионална област.
Държавният квалификационен изпит по теория на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899“ в гр. Годеч както следва:
• на 23.11.2020 г. от 10:00 – 14:00.
Държавният квалификационен изпит по практика на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899“ в гр. Годеч както следва:
• на 24.11.2020 г. от 10:00 – 16:00.
Моля при желание от Ваша страна да участвате в гореизброените изпитни комисии да изпратите предложенията си на имейл: info@paz.bgcpo.bg или d_nikolova@paz.bgcpo.bg до 19.11.2020 год.
За допълнителна информация: Диана Николова – 0889 71 99 22, 034/ 404 501 и 034/ 404 504.