bgdeen
12
апр
2016

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик отправя покана за участие в държавни изпити за професионална квалификация

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик  провежда Държавни квалификационни изпити по Теория и Практика  на професията „Оператор на компютър”,  специалност „Текстообработване” за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл.35, ал.1 и ал.З от Закона за професионално образование и обучение представителите на работодателите и на работниците и служителите,  които ще участват в изпитната комисия трябва да притежават квалификация от професионална област „Информатика”.

Държавният квалификационен изпит по Теория на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО както следва:

  • на 14.04.2016 г. от 12:40 – 15:40

Държавният квалификационен изпит по Практика на професията и специалността за първа степен на професионална квалификация ще се проведе в сградата на ДП БГЦПО както следва:

  • на 15.04.2016 г. от 8:30 – 13:00.

Моля при желание от Ваша страна да участвате в гореизброените изпитни комисии да изпратите предложенията си на имейл: d_nikolova@paz.bgcpo.bg  до 13.04.2016 год.

За допълнителна информация Диана Николова – 0889 71 99 22