bgdeen
14
яну
2020

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с предстоящото провеждане на държавен изпит по професията „Офис мениджър”, специалност „Бизнес администрация”, каним работодатели да определят свой представител за участие в комисиите за провеждане на държавния изпит в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 1 и при спазване на изискванията по чл. 35, ал. 3 на Закона за професионално образование и обучение:
– представителите на работодателите да са с квалификация от съответната професионална област.
Държавният квалификационен изпит част теория на професията и специалността за трета степен на професионална квалификация ще се проведе, както следва: на 21.01.2020 г. от 08:20 – 12:50.
Държавният квалификационен изпит част практика на професията и специалността за трета степен на професионална квалификация ще се проведе, както следва: на 22.01.2020 г. от 08:20 – 12:50.
Очакваме да потвърдите участието на Ваш представител в изпитните комисии в срок до 16.01.2020 г. писмено или на телефони: 0889/71 99 22, 034/404 504, 034/404 501 – Диана Николова – ръководител „Учебен отдел”.