bgdeen
04
мар
2021

Държавни изпити курс „Електрически инсталации“ ІІІ СПК

Във връзка с приключването на курс „Електрически инсталации“ по професията „Електротехник“, ДП БГЦПО клон Пазарджик определя следните дати за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация, както следва:

  • част теория – на 24.03.2021г., от 08:45 часа;
  • част практика – на 25.03.2021г., от 08:45 часа.

Изпитите ще се проведат в Учебен корпус на ДП БГЦПО клон Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 17.