bgdeen
04
ное
2011

Експерти от БГЦПО – гр. Пазарджик на обмен в Австрия 11-04-2011

Експерти от БГЦПО – гр. Пазарджик на обмен в Австрия 11-04-2011

 

Експерти от БГЦПО – Пазарджик участваха в 7 дневен обмен на специалисти в областта на професионалното образование и обучение в рамките на проект „Професия – Перспектива – Качество” (PROSPERITY). В периода 28.03. – 03.04.2011 г. 10-те участнички от БГЦПО – Пазарджик посетиха Института за насърчаване на професионалното обучение BFI в гр. Линц, където се запознаха с различни методи и модели на професионално ориентиране и консултиране.

 

Лекторите от BFI представиха образователната система в Австрия и прилаганите методи и модели за професионалното ориентиране и консултиране за различни целеви групи – ученици; мигранти; лица, търсещи активно работа; хора с увреждания.