bgdeen
02
юли
2011

Завърши първият курс за придобиване на ключова компетентност – общуване на чужд език 07-02-2011

Завърши първият курс за придобиване на ключова компетентност – общуване на чужд език  07-02-2011

На 01.02.2011г. се състоя официално връчване на сертификатите на курсисти, завършили успешно обучение по английски език  по схема „Аз мога”, ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Сертификатите бяха връчени от директорът на БГЦПО г-жа Петя Забунян.  Г-жа Забунян поздрави курсистите и преподавателите за отличните постижения и пожела на завършилите активно използване, развиване и затвърждаване на придобитите знания.
Ваучерната схема „Аз мога” дава възможност на работещите да се включат в курсове за повишаване на професионалната им квалификация или придобиване на ключови умения.
До момента в БГЦПО – Пазарджик по схема „Аз мога” са включени 188 заети и самонаети лица, от които 89 в курсове по английски и немски език.