bgdeen
30
сеп
2011

Заключителна конференция по проект Re-Chance 30-09-2011

Заключителна конференция по проект Re-Chance 30-09-2011

На 12 октомври в гр. Линц, Австрия ще се проведе заключителната конференция по проект Re-Chance. На нея ще бъдат представени дейностите и резултатите от проекта, разработения модул за Outdoor training и опита с работата с младежи в партньорските страни.

Гостуващи лектори от Националната агенция за учене през целия живот на Австрия и Институт за изследване на младежката култура в Линц ще представят още доклади на тема „Международни образователни проекти в стратегията за учене през целия живот” и „Социални компетенции за младите хора”.

Очаква се на събитието да присъстват над 90 гости от различни организации и институции.