bgdeen

История

Първоначално създаден като „Център за квалификация и повишаване на квалификацията по модерни технологии в сферата на занятите – Пазарджик” с Решение №436 на Министерски съвет от 14 октомври 1994 год., центърът в Пазарджик е предназначен за провеждане на обучение по професиите – счетоводител, техник на машини с цифрово-програмно управление, компютърен дизайнер и оператор – електронна обработка на информацията.

По късно с Постановление № 255 на Министерски съвет от 06 ноември 2001 год. е преобразуван от българско държавно професионално училище с германско участие в „Българо-германски център за професионално обучение”.

От 1 януари 2002г. вече е част от структурата на Министерство на труда и социалната политика, а от 01.07.2011г. е обединен с останалите четири Българо-германски центъра в градовете Стара Загора, Плевен, Царево и Смолян в държавно предприятие с Централно управление и седалище в гр.София.

Новото държавно предприятие изпълнява приоритетни обучителни мерки по заетостта и подпомага системата на традиционното професионално обучение в България, като поставя главен акцент върху практическата ориентация на обучителния процес. Неговата цел е да създава съвременен тип специалисти с търсена на пазара на труда професионална квалификация.

Партньорската листа на клон Пазарджик включва фирми като “Монди Пекиджинг Стамболийски” EAД, гр. Стамболийски, “Либхер-Хаусгерете Марица”ЕООД – Пловдив, Вестникарска група България, М-тел ЕАД София, ЗММ “Металик” АД – Пазарджик,  „Палфингер България” ЕООД – Червен Бряг, „ВиК“ ЕООД Пазарджик, „Хебросгаз“ Пазарджик, „Оптикс“ Панагюрище, „Вагоноремонтен завод” Септември, „Оптик” АД гр.Панагюрище, Бизнес консултантски и информационен център гр.Сандански и други.

При изпълнение на международни проекти клон Пазарджик работи в партньорство с много чуждестранни организации като Ascari s.r.o. – Чехия, Inova Consultancy Ltd и Crystal Presentations Ltd от Великобритания, De Plannenmakers bv – Холандия, SCIENTER Spain S.A., Militos emerging technologies & services (Filippos Karamanlis & Co.) и  OLN Learning  от Гърция, BFI – Горна Австрия, IB – Германия,  Европейски образователен център за професия и общество EBG – Германия, ESTA – Bildungswerk e.V. – Германия и други.

Клон Пазраджик предлага възможност за обучение или сертифициране на знания и умения по три международно валидни концепции:

  • Хpert – Европейски компютърен паспорт
  • EBC*L -Европейски сертификат за бизнес компетенции.
  • “Cisco Мрежова академия”