bgdeen
19
май
2014

Информационна среща по проект „Шанс за младежи в риск” (МЛАД ШАНС)

На 16 май 2014 година от 15,30 часа в учебна зала №2,4 на ДП „БГЦПО” клон Пазарджик бе проведена информационна среща по проект „Шанс за младежи в риск” (МЛАД ШАНС), финансиран по ОП „РЧР”, схема „Без граници – Компонент 1, Фаза2”. Проектът е насочен към повишаване на социалните и методически компетентности на преподавателите от клоновете на държавното предприятие за работа с младежи в риск на пазара на труда и развиване на техните персонални качества като преподаватели на възрастни. Срещата имаше за цел да информира преподавателите относно целите на проекта, планираните дейности и очакваните резултати. Бяха презентирани предстоящата задачи и първоначалните варианти на продуктите.  На участниците бе  предоставена възможност за изразяване на собствено мнение по текущите въпроси. Дискусията наблегна върху социалния експеримент и методите за мотивация на младежите, включени в него.