bgdeen
13
дек
2021

Квалификационни изпити курс „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Във връзка с приключването на курс „Производство на кулиниарни изделия и напитки“ по професията „Готвач“, ДП БГЦПО клон Пазарджик определя следните дати за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация п очаст от професията, както следва:

  • част теория – на 20.12.2021г., от 08:30 часа;
  • част практика – на 20.12.2021г., от 11:00 часа.

Изпитите ще се проведат в Учебен корпус на ДП БГЦПО клон Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 17., при спазване на всички противоепидемични мерки!