bgdeen
26
юни
2018

Конференция за бъдещето „Професионалното/Дуалното обучение – нов шанс за бизнеса, младежите и професиите на бъдещето“

На 8 юни 2018г. в хотел Хилтън в гр. София се състоя заключителната конференция по проект „Стратегическо сътрудничество между бизнеса и професионалното обучение за дуално обучение“. В нея участваха представители на НАПОО, браншови камари, синдикални и работодателски организации, и други заинтересовани страни, които бяха активирани да споделят информация и опит от практиката с експерти от екипа, работили по проекта. Преподавателят Лидия Кайнарова от ДП БГЦПО клон Пазарджик представи проект на Учебен план и програма и Учебен график по професията „Графичен дизайнер“ за провеждане на дуално обучение съвместно с предприятие-партньор. Представените документи предизвикаха голям интерес сред участниците, които същевременно подкрепиха така предложеното разпределение на учебни часове – в обучаващата институция по теория и учебна практика или т.н. придобиване на умения и в предприятието-партньор – часове за производствена практика или обучение на работното място.
Учебното съдържание, разпределено в 428 уч.часа теория, 472 уч.часа умения за учене и 1440 уч.часа обучение на работното място, може да бъде разпределено за период от една година и половина.
Като част от резултатите по проекта учебният план и програмата по професията „Графичен дизайнер“ за дуално обучение има силно прагматична насоченост и осъществява подкрепа на протичащите реформи в областта на професионалното образование и обучение в България като засилва сътрудничеството между професионалното обучение и бизнеса.

конференция