bgdeen
17
май
2016

Курсистите от специалност „Графичен дизайн” на посещение в печатница „Беллопринт”ООД

По инициатива на преподавателя Лидия Кайнарова обучаващите се в курс „Графичен дизайн” посетиха полиграфическия комплекс на „Беллопринт”ООД, за да се запознаят на място с най-съвременните технологии, използвани в издателската дейност. Разнообразните аспекти в дейността на фирмата бяха представени от управителя, инж. Войчех Пекаж. Курсистите имаха възможност да зададат своите въпроси на дизайнерите на „Беллопринт”, както и да проследят процеса от идеята, през компютърната обработка и дизайнерското оформление, до излизането от печат на готовото изделие.

20160512_094606

В царството на графичните дизайнери…

20160512_101045

В полиграфския комплекс …