bgdeen

Всички курсове

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3440301Оперативно счетоводство/Оперативен счетоводителIII122 дни/960 уч. ч.08.07.202019.01.2021
1.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.20.01.202128.01.2021
2.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистент II85 дни/660 уч. ч.09.07.202017.11.2020
2.1.КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.18.11.202024.11.2020
3.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.13.07.202017.07.2020
3.1.4810101Програмист/Програмно осигуряванеII85 дни/
660 уч. ч.
20.07.202017.11.2020
4.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.13.07.202017.07.2020
4.1.3460101Бизнес администрация/ Офис мениджърIII122 дни/
960 уч. ч.
20.07.202028.01.2021
5.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.13.07.202021.07.2020
5.1.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
22.07.202004.02.2021
6.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.23.07.202029.07.2020
6.1.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.30.07.202002.12.2020
7.КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.05.10.202009.10.2020
7.1.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.12.10.202005.03.2021
8.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.05.10.202009.10.2020
8.1.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.12.10.202005.03.2021
9.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч.ч.02.11.202010.11.2020
9.1.5220210Електрически инсталации/ ЕлектромонтьорІІ85 дни/
660 уч. ч.
11.11.202002.04.2021
10.2130601Компютърна графика/
Компютърен график

III122 дни/
960 уч. ч.
02.12.202018.06.2021
11.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.08.09.202014.09.2020
11.1.КК "Математическа компетентност и основни
знания в областта на природните науки и
технологиите"
5 дни/30 уч. ч.15.09.202021.09.2020
11.2.5421101Шивачество/ШивачI40 дни/ 300 уч. ч.23.09.202018.11.2020
12.КК "Математическа компетентност и основни
знания в областта на природните науки и
технологиите"
5 дни/30 уч. ч.16.09.202023.09.2020
12.1.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.24.09.202030.09.2020
12.2.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.01.10.202002.12.2020

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай

 

Курсове по ключови компетенции

Наименование на курса Продължителностначалокрай
2.Електронни таблици (MS Excel) 7 дни/ 45 уч. ч.09.06.202017.06.2020
4.AutoCAD 2D7 дни/45 уч.ч.24.06.202002.07.2020
3.Електронни таблици (MS Excel) 7 дни/ 45 уч. ч.22.07.202030.07.2020

 

Онлайн курсове

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Уеб дизайн80 уч.ч.
2.Дизайн и изработване на печатни материали32 уч.ч.

 

Мотивационно обучение

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Обучение на наставници4 дни/40 уч.ч

 

Езиково обучение

Немски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Немски език А1/260уч.ч.02.12.201920.02.2020
2.Немски език А1/160уч.ч.03.02.202006.04.2020
3.Немски език А2/160уч.ч.24.02.202023.04.2020

 

Английски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Английски език А1120 уч.ч.17.09.201921.01.2020
2.Английски език А2 120 уч.ч.18.09.201922.01.2020