bgdeen

Всички курсове

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.10.04.201816.04.2018
2.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII84 дни/660 уч. ч.17.04.201817.08.2018
3.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.16.04.201820.04.2018
4.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентII84 дни/660 уч. ч.23.04.201823.08.2018
5.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.23.04.201827.04.2018
6.3410401Търговия на едро и дребно/ Търговски представителIII122 дни/ 960 уч. ч.30.04.201831.10.2018
7.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.02.05.201809.05.2018
8.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.10.05.201806.07.2018
9.3410201Продавач-консултант/Продавач-консултантII84 дни/660 уч. ч.02.05.201831.08.2018
10.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен счетоводител
III122 дни/ 960 уч. ч.10.05.201806.11.2018
11.5421101Шивачество/ШивачI39 дни/ 300 уч. ч.28.05.201824.07.2018
12.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.25.07.201831.07.2018
13.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II84 дни/660 уч. ч.11.06.201810.10.2018
14.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.11.10.201817.10.2018
15.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/ 960 уч. ч.14.06.201812.12.2018
16.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.21.06.201818.08.2018
17.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.09.07.201813.07.2018
18.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII84 дни/660 уч. ч.16.07.201814.11.2018
19.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.16.07.201820.07.2018
20.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентII84 дни/660 уч. ч.23.07.201821.11.2018
21.3410201Продавач-консултант/Продавач-консултантII84 дни/660 уч. ч.26.07.201826.11.2018
22.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.27.11.201803.12.2018
23.3460601Касиер/ КасиерІ39 дни/ 300 уч. ч.10.09.201806.11.2018

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3440301Оперативно счетоводство/Оперативен счетоводителІІІ39 дни /300 уч.ч04.06.201830.07.2018
2.3460201Административно обслужване/Офис-секретарІІ39 дни /300 уч.ч17.09.201813.11.2018
3.2130601Компютърна графика/ Компютърен график ІІІ39 дни /300 уч.ч15.10.201810.12.2018

 

Курсове по ключови компетенции

Наименование на курса Продължителностначалокрай
1.Компютърна грамотност
за начинаещи
32 уч.ч.10.04.201817.04.2018
2.Компютърна грамотност
за напреднали
24 уч.ч.12.04.201819.04.2018
3.Електронни таблици (MS Excel) 12 уч.ч.17.04.201820.04.2018
4.AutoCAD 2D
дневна/ вечерна форма
36 уч.ч.10.04.2018 20.04.2018
5.Конструиране с програма SketchUp12 уч.ч.17.04.2018 19.04.2018

 

Онлайн курсове

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Уеб дизайн80 уч.ч.

 

Мотивационно обучение

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч13.09.201814.09.2018
1.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.19.07.201822.07.2018
2.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.09.08.201812.08.2018

 

Езиково обучение

Немски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Немски език А1/160уч.ч.14.05.201804.07.2018
2.Немски език A2/160уч.ч.16.04.2018 18.06.2018
3.Немски език B1/260уч.ч.13.03.2018 31.05.2018
4.Немски език А1/160уч.ч.05.06.201826.07.2018

 

Английски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Английски език А1120 уч.ч.10.04.201802.07.2018
2.Английски език А2120 уч.ч.23.04.201819.07.2018