bgdeen

Всички курсове

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.22.04.202124.06.2021
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.25.06.202101.07.2021
1.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІІІ122 дни/
960 уч. ч.
22.04.202121.10.2021
1.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.22.10.202101.11.2021
2.2130601Компютърна графика/
Компютърен график

III122 дни/
960 уч. ч.
21.04.202104.11.2021
2.1.КК "Дигитална компетентност"
/"AutoCAD 2D"

7 дни/45 уч. ч.05.11.202115.11.2021
4.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.26.04.202102.09.2021
4.1.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.03.09.202110.09.2021
5.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
21.06.202116.12.2021
5.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.03.12.202113.12.2021
6.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.09.06.202115.06.2021
6.1.4810101Програмно осигуряване/ПрограмистІІ85 дни/660 уч. ч.16.06.202121.10.2021
7.4820401Електронна търговия/ Организатор интернет приложенияIII122 дни/
960 уч. ч.
21.06.202116.12.2021
8.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител

III122 дни/
960 уч. ч.
22.06.202116.12.2021
8.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.17.12.202123.12.2021
9.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.15.07.202118.11.2021
9.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.19.11.202129.11.2021
10.3450601Касиер/ КасиерІ40 дни/ 300 уч. ч.06.10.202102.12.2021

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.7620301Помощник-възпитател/ Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на децаІІІ40 дни/ 300 уч.ч13.05.202108.07.2021
2.3440301Оперативен счетоводител/ Оперативно счетоводствоІІІ40 дни /300 уч.ч06.10.202102.12.2021
3.2130601Компютърна графика/ Компютърен график
ІІІ60 уч. ч.
4.2130701Графичен дизаин/ Графичен дизайнерІІІ60 уч.ч

 

Курсове по ключови компетенции

Наименование на курса Продължителностначалокрай
1.AutoCAD 2D7 дни/45 уч.ч.
2.Проектиране на начална страница
за сайт с PhotoShop
24 уч. ч.
3.SEO оптимизация - 90 лв.8 уч.ч29.03.202129.03.2021
4.Компютърен машинопис - 120 лв.24 уч. ч.19.02.202126.02.2021
5.Работа с Excel - 250 лв.24 уч.ч.22.02.202101.03.2021
6.Изграждане на уеб сайт, базиран на CMS - 140 лв.24 уч.ч22.02.202101.03.2021
7.Ефективна презентация - 70 лв.16 уч.ч.22.02.202101.03.2021
8.Подготовка за кандидатстване за работа - 70 лв.16 уч.ч.22.02.202101.03.2021
9.AutoCAD 2D7 дни /45 уч.ч01.04.202109.04.2021
10.AutoCAD 2D7 дни /45 уч.ч23.09.20101.10.2021
11.AutoCAD 2D7 дни /45 уч.ч08.10.202118.10.2021
12.AutoCAD 2D7 дни /45 уч.ч03.12.202113.12.2021
13.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни /45 уч.ч14.06.202129.06.2021
14.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни /45 уч.ч19.11.202129.11.2021
15.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни /45 уч.ч17.12.202123.12.2021

 

Онлайн курсове

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Уеб дизайн80 уч.ч.
2.Дизайн и изработване на печатни материали32 уч.ч.
3.Проектиране на начална страница
за сайт с PhotoShop
24 уч.ч.
4.SEO оптимизация - 90 лв.8 уч.ч.19.02.202119.02.2021
5.SEO оптимизация - 90 лв.8 уч.ч.29.03.202129.03.2021
6.Компютърен машинопис - 120 лв.24 уч.ч.19.02.202126.02.2021
7.Работа с Excel - 250 лв.24 уч.ч.22.02.202101.03.2021
8.Изграждане на уеб сайт, базиран на CMS - 140 лв.24 уч.ч.22.02.202101.03.2021
9.Ефективна презентация - 70 лв.16 уч.ч.22.02.202101.03.2021
10.Подготовка за кандидатстване за работа - 70 лв.16 уч.ч.22.02.202101.03.2021

 

Мотивационно обучение

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Професионално ориентиране2 дни/16 уч. ч.09.11.202010.11.2020
1.1.КК "Умения за учене"5 дни/30уч. ч.11.11.202017.11.2020
1.2.КК "Математическа компетентност и основни
знания в областта на природните науки и
технологиите"
7 дни/45 уч.ч18.11.202024.11.2020
2.Обучение на обучаващи на възрастни4 дни/40 уч.ч

 

Езиково обучение

Немски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Немски език А1/1 вечерен60уч.ч.01.03.202110.05.2021
2.Немски език А1/1 съботно - неделен60уч.ч.06.03.202111.04.2021

 

Английски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Английски език А1100 уч.ч.09.03.202103.06.2021