bgdeen

Всички курсове

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.2130601Компютърна графика/
Компютърен график

III122 дни/
960 уч. ч.
25.02.201930.08.2019
2.КК "Дигитална компетентност"
/"AutoCAD 2D"

7 дни/45 уч. ч.02.09.201911.09.2019
3.4820301Текстообработване/
Оператор на компютър
I40 дни/
300 уч. ч.
25.02.201924.04.2019
4.КК "Обществени и граждански
компетентности"
5 дни/30 уч. ч.25.04.201909.05.2019
5.КК "Дигитална компетентност"/
"Компютърна грамотност"
7 дни/45 уч. ч.28.02.201911.03.2019
6.8110701Производство на кулинарни изделия
и напитки/ Готвач

II85 дни/
660 уч. ч.
12.03.201917.07.2019
7.КК "Дигитална компетентност"/
"Компютърна грамотност"
7 дни/45 уч. ч.05.03.201913.03.2019
8.4810101Програмист/Програмно осигурявамеII85 дни/
660 уч. ч.
14.03.201919.07.2019
9.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентII85 дни/660 уч. ч.07.03.201912.07.2019
10.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.15.07.201919.07.2019
11.5220210Електрически инсталации/
Електромонтьор
II85 дни/
660 уч. ч.
11.03.201916.07.2019
12.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.17.07.201923.07.2019
13.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.18.03.201922.03.2019
14.3410401Търговия на едро и дребно/
Търговски представител

III122 дни/
960 уч. ч.
25.03.201930.09.2019
15.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.18.03.201922.03.2019
16.3460101Бизнес администрация/
Офис мениджър
III122 дни/
960 уч. ч.
25.03.201930.09.2019
17.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.15.04.201919.04.2019
18.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител

III122 дни/
960 уч. ч.
22.04.201924.10.2019
19.4820301Текстообработване/
Оператор на компютър
I40 дни/
300 уч. ч.
15.04.201917.06.2019
20.КК "Обществени и граждански
компетентности"
5 дни/30 уч. ч.18.06.201924.06.2019
21.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
20.05.201918.11.2019
22.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.19.11.201928.11.2019
23.5220109Електрически инсталации/
Електротехник

III122 дни/
960 уч. ч.
06.06.201903.12.2019
24.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.04.12.201912.12.2019
25.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.10.06.201914.06.2019
26.4820301Текстообработване/
Оператор на компютър
I40 дни/
300 уч. ч.
17.06.201913.08.2019
27.3460101Бизнес администрация/
Офис мениджър
III122 дни/
960 уч. ч.
17.06.201912.12.2019
28.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII84 дни/
660 уч. ч.
08.07.201907.11.2019
29.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.08.11.201914.11.2019
30.КК "Дигитална компетентност"/
"Компютърна грамотност"
7 дни/45 уч. ч.02.09.201911.09.2019
31.8110901Работник в производството на кулинарни
изделия

I40 дни/
300 уч. ч.
12.09.201911.11.2019

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК "Дигитална компетентност"/ "Компютърна грамотност"7 дни /45 уч.ч27.05.201904.06.2019
2.3440301Оперативно счетоводство/Оперативен
счетоводител
ІІІ40 дни /300 уч.ч05.06.201931.07.2019
3.3460201Административно обслужване/Офис-секретарІІ40 дни /300 уч.ч16.09.201912.11.2019
4.КК "Дигитална компетентност"/ "Компютърна грамотност"7 дни /45 уч.ч03.10.201911.10.2019
5.2130601Компютърна графика/ Компютърен график ІІІ40дни /300 уч.ч14.10.201910.12.2019
6.КК "Дигитална компетентност"/ "Компютърна грамотност"7 дни /45 уч.ч03.10.201911.10.2019
7.2130701Графичен дизаин/ Графичен дизайнерІІІ40 дни /300 уч.ч14.10.201910.12.2019

 

Курсове по ключови компетенции

Наименование на курса Продължителностначалокрай
1.AutoCAD 2D дневна/ вечерна форма7 дни/45 уч.ч.11.02.2019 21.02.2019
2.Компютърна грамотност
за начинаещи
24 уч.ч.25.02.201905.03.2019
3.Електронни таблици (MS Excel) 12 уч.ч.27.02.201905.03.2019
4.Конструиране с програма SketchUp12 уч.ч.27.02.2019 05.03.2019
5.Компютърен машинопис24 уч.ч.07.03.201914.03.2019
6.Дизайн на печатни материали32 уч. ч.06.03.201915.03.2019
7.Основи на програмирането с JavaScript20 уч.ч.18.03.201922.03.2019
8.Работа със SolidWorks - за начинаещи24 уч.ч.18.03.201925.03.2019

 

Онлайн курсове

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Уеб дизайн80 уч.ч.

 

Мотивационно обучение

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч21.03.201922.03.2019
2.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.18.07.201921.07.2019
3.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.15.08.201918.08.2019

 

Езиково обучение

Немски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Немски език А1/160уч.ч.25.02.201824.04.2019
2.Немски език A1/260уч.ч.26.02.2019 18.04.2019
3.Немски език А1/260уч.ч.29.04.201626.06.2016

 

Английски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Английски език А1120 уч.ч.25.02.201917.04.2019
2.Английски език А2 120 уч.ч.22.04.201917.07.2019