bgdeen

Всички курсове

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3460101Бизнес администрация/
Офис мениджър
III122 дни/
960 уч. ч.
11.07.201922.01.2020
2.5220109Електрически инсталации/
Електротехник

III122 дни/
960 уч. ч.
10.07.201923.01.2020
2.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"6 дни/45 уч. ч.24.01.202003.02.2020
3.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.13.08.201912.12.2019
3.1.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.13.12.201919.12.2019
4.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистент II85 дни/660 уч. ч.13.08.201912.12.2019
4.1.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.13.12.201919.12.2019
5.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.19.08.201917.10.2019
6.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител

III122 дни/
960 уч. ч.
28.08.201905.03.2020
7.3410401Търговия на едро и дребно/
Търговски представител

III122 дни/
960 уч. ч.
03.09.201918.03.2020
8.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"5 дни/30 уч. ч.02.09.201911.09.2019
8.1.8110901Работник в производството на кулинарни
изделия

I40 дни/
300 уч. ч.
12.09.201911.11.2019
9.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
09.09.201920.03.2020
9.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.24.03.202002.04.2020
10.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.09.09.201913.09.2019
10.1.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.16.09.201931.01.2020

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3460201Административно обслужване/Офис-секретарІІ40 дни /300 уч.ч16.09.201913.11.2019
2.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентІІ40 дни /300 уч.ч12.09.201911.11.2019

 

Курсове по ключови компетенции

Наименование на курса Продължителностначалокрай
1.AutoCAD 2D дневна/ вечерна форма7 дни/45 уч.ч.02.09.2019 11.09.2019
2.AutoCAD 2D дневна/ вечерна форма7 дни/45 уч.ч.21.10.2019 29.10.2019
3.AutoCAD 2D дневна/ вечерна форма7 дни/45 уч.ч.04.12.2019 12.12.2019
4.Компютърна грамотност
за начинаещи
24 уч.ч.16.09.201924.09.2019
5.Електронни таблици (MS Excel) 12 уч.ч.25.09.201930.09.2019
6.Конструиране с програма SketchUp12 уч.ч.01.10.2019 04.10.2019
7.Компютърен машинопис24 уч.ч.08.10.201915.09.2019
8.Дизайн на печатни материали32 уч. ч.09.09.201919.09.2019

 

Онлайн курсове

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Уеб дизайн80 уч.ч.
2.Дизайн и изработване на печатни материали32 уч.ч.

 

Мотивационно обучение

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Обучение на наставници3 дни/32 уч.ч01.08.201903.08.2019

 

Езиково обучение

Немски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Немски език А1/160уч.ч.16.09.201907.11.2019
2.Немски език A2/260уч.ч.17.09.201908.11.2019

 

Английски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Английски език А1120 уч.ч.03.09.201918.12.2019
2.Английски език А2 120 уч.ч.09.09.201919.12.2019