bgdeen

Всички курсове

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.4810101Програмно осигуряване/ПрограмистII85 дни/
660 уч. ч.
08.08.202207.12.2022
2.3460101Бизнес администрация/ Офис мениджърIII122 дни/
960 уч. ч.
07.09.202221.03.2023
2.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.22.03.202328.03.2023
3.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІI122 дни/
960 уч. ч.
07.09.202217.03.2022
3.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.20.03.202328.03.2023
4.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.14.09.202227.01.2023
4.1.КК „Предприемаческа компетентност”5 дни/30 уч. ч.31.01.202306.02.2023
5.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.03.10.202214.02.2023
5.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.15.02.202323.02.2023
6.3450601Касиер/ КасиерI40 дни/
300 уч. ч.
10.10.202207.12.2022
7.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител
III122 дни/960 уч. ч.10.11.202230.05.2023
7.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.31.05.202308.06.2023
8.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
21.11.202231.05.2023
8.1.КК "Цифрова компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.01.06.202309.06.2023
10.КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене”5 дни/30 уч. ч.18.07.202222.07.2022
10.1.КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологии и инженерството"5 дни/30 уч. ч.25.07.202229.07.2022
10.2.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.01.08.202230.09.2022
11.КК „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене”5 дни/30 уч. ч.26.09.202230.09.2022
11.1.КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологии и инженерството"5 дни/30 уч. ч.03.10.202207.10.2022
11.2.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.10.10.202206.12.2022

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.5410302Хлебар-сладкар/ Производство на сладкарски изделияІІ40 дни/ 300 уч.ч20.09.202216.11.2022
1.1.КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/ 30 уч.ч17.11.202223.11.2022

 

Курсове по ключови компетенции

Наименование на курса Продължителностначалокрай
1.AutoCAD 2D 7 дни/45 уч.ч.24.06.202204.07.2022

 

Онлайн курсове

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Уеб дизайн80 уч.ч.
2.Дизайн и изработване на печатни материали32 уч.ч.
3.Проектиране на начална страница
за сайт с PhotoShop
24 уч.ч.
4.SEO оптимизация - 90 лв.8 уч.ч.19.02.202119.02.2021
5.SEO оптимизация - 90 лв.8 уч.ч.29.03.202129.03.2021
6.Компютърен машинопис - 120 лв.24 уч.ч.19.02.202126.02.2021
7.Работа с Excel - 250 лв.24 уч.ч.22.02.202101.03.2021
8.Изграждане на уеб сайт, базиран на CMS - 140 лв.24 уч.ч.22.02.202101.03.2021
9.Ефективна презентация - 70 лв.16 уч.ч.22.02.202101.03.2021
10.Подготовка за кандидатстване за работа - 70 лв.16 уч.ч.22.02.202101.03.2021

 

Мотивационно обучение

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Професионално ориентиране2 дни/16 уч. ч.10.08.202111.08.2021
1.1.КК "Умения за учене"5 дни/30уч. ч.12.08.202118.08.2021
1.2.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч19.08.202125.08.2021
2.Професионално ориентиране2 дни/16 уч. ч.27.09.202128.09.2021
2.1.КК "Умения за учене"5 дни/30уч. ч.29.09.202105.10.2021
2.2.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч06.10.202112.10.2021
2.Обучение на обучаващи на възрастни4 дни/40 уч.ч

 

Езиково обучение

Немски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Немски език А1/1 вечерен60уч.ч.27.09.202126.11.2021

 

Английски език

Наименование на курсаПродължителностначалокрай
1.Английски език А1100 уч.ч.11.10.202125.03.2022