bgdeen

Професионална квалификация

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен счетоводител
III122 дни/ 960 уч. ч.17.05.201816.11.2018
2.3410401Търговия на едро и дребно/ Търговски представителIII122 дни/ 960 уч. ч.22.05.201823.11.2018
3.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.28.05.201801.06.2018
4.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентII84 дни/660 уч. ч.04.06.201803.10.2018
5.5220210Електрически инсталации/ЕлектромонтьорII84 дни/660 уч. ч.11.06.201810.10.2018
6.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II84 дни/660 уч. ч.11.06.201810.10.2018
7.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.11.10.201817.10.2018
8.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/ 960 уч. ч.14.06.201812.12.2018
9.3410201Продавач-консултант/Продавач-консултантII84 дни/660 уч. ч.18.06.201817.10.2018
10.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.21.06.201818.08.2018
11.5421101Шивачество/ШивачI39 дни/ 300 уч. ч.25.06.201820.08.2018
12.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.21.08.201827.08.2018
13.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.09.07.201813.07.2018
14.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII84 дни/660 уч. ч.16.07.201814.11.2018
15.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.16.07.201820.07.2018
16.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентII84 дни/660 уч. ч.23.07.201821.11.2018
17.3410201Продавач-консултант/Продавач-консултантII84 дни/660 уч. ч.26.07.201826.11.2018
18.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.27.11.201803.12.2018
19.4810101Програмно осигуряване/ПрограмистІІ84 дни/660 уч. ч.13.08.201811.12.2018
20.3460601Касиер/ КасиерІ39 дни/ 300 уч. ч.10.09.201806.11.2018

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3440301Оперативно счетоводство/Оперативен счетоводителІІІ39 дни /300 уч.ч04.06.201830.07.2018
2.3460201Административно обслужване/Офис-секретарІІ39 дни /300 уч.ч17.09.201813.11.2018
3.2130601Компютърна графика/ Компютърен график ІІІ39 дни /300 уч.ч15.10.201810.12.2018