bgdeen

Професионална квалификация

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.5220210Електрически инсталации/
Електромонтьор
II85 дни/
660 уч. ч.
10.04.201915.08.2019
2.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.16.08.201922.08.2019
3.КК "Обществени и граждански
компетентности"
5 дни/30 уч. ч.17.04.201923.04.2019
4.4820301Текстообработване/
Оператор на компютър
I40 дни/
300 уч. ч.
24.04.201926.06.2019
5.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител

III122 дни/
960 уч. ч.
13.05.201912.11.2019
6.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистент II85 дни/660 уч. ч.15.05.201916.09.2019
7.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.17.09.201924.09.2019
8.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.15.05.201921.05.2019
9.3460101Бизнес администрация/
Офис мениджър
III122 дни/
960 уч. ч.
22.05.201924.11.2019
10.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.15.05.201921.05.2019
11.3410401Търговия на едро и дребно/
Търговски представител

III122 дни/
960 уч. ч.
22.05.201924.11.2019
12.5220109Електрически инсталации/
Електротехник

III122 дни/
960 уч. ч.
06.06.201903.12.2019
13.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.04.12.201912.12.2019
14.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
12.06.201911.12.2019
15.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.10.06.201914.06.2019
16.4820301Текстообработване/
Оператор на компютър
I40 дни/
300 уч. ч.
17.06.201913.08.2019
17.3460101Бизнес администрация/
Офис мениджър
III122 дни/
960 уч. ч.
17.06.201912.12.2019
18.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII84 дни/
660 уч. ч.
08.07.201907.11.2019
19.КК „Обществени и граждански компетентности”5 дни/30 уч. ч.08.11.201914.11.2019
20.КК "Дигитална компетентност"/
"Компютърна грамотност"
7 дни/45 уч. ч.02.09.201911.09.2019
21.8110901Работник в производството на кулинарни
изделия

I40 дни/
300 уч. ч.
12.09.201911.11.2019

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК "Дигитална компетентност"/ "Компютърна грамотност"7 дни /45 уч.ч27.05.201904.06.2019
2.3440301Оперативно счетоводство/Оперативен
счетоводител
ІІІ40 дни /300 уч.ч05.06.201931.07.2019
3.3460201Административно обслужване/Офис-секретарІІ40 дни /300 уч.ч16.09.201912.11.2019
4.КК "Дигитална компетентност"/ "Компютърна грамотност"7 дни /45 уч.ч03.10.201911.10.2019
5.2130601Компютърна графика/ Компютърен график ІІІ40дни /300 уч.ч14.10.201910.12.2019
6.КК "Дигитална компетентност"/ "Компютърна грамотност"7 дни /45 уч.ч03.10.201911.10.2019
7.2130701Графичен дизаин/ Графичен дизайнерІІІ40 дни /300 уч.ч14.10.201910.12.2019