bgdeen

Професионална квалификация

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК „Обществени и граждански компетентности”5 дни/30 уч. ч.19.06.201925.06.2019
1.1.4820301Текстообработване/
Оператор на компютър
I40 дни/
300 уч. ч.
26.06.201923.08.2019
2.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.04.07.201910.07.2019
2.1.3460101Бизнес администрация/
Офис мениджър
III122 дни/
960 уч. ч.
11.07.201922.01.2020
3.5220109Електрически инсталации/
Електротехник

III122 дни/
960 уч. ч.
10.07.201923.01.2020
3.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"6 дни/45 уч. ч.24.01.202003.02.2020
4.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.15.07.201914.11.2019
4.1.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.15.11.201921.11.2019
5.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистент II85 дни/660 уч. ч.17.07.201919.11.2019
5.1.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.20.11.201926.11.2019
6.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII84 дни/
660 уч. ч.
01.08.201902.12.2019
6.1.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.03.12.201909.12.2019
7.3410401Търговия на едро и дребно/
Търговски представител

III122 дни/
960 уч. ч.
06.08.201918.02.2020
8.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител

III122 дни/
960 уч. ч.
28.08.201905.03.2020
9.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"5 дни/30 уч. ч.02.09.201911.09.2019
9.1.8110901Работник в производството на кулинарни
изделия

I40 дни/
300 уч. ч.
12.09.201911.11.2019
10.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
09.09.201920.03.2020
10.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.24.03.202002.04.2020

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3460201Административно обслужване/Офис-секретарІІ40 дни /300 уч.ч16.09.201912.11.2019
2.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентІІ40 дни /300 уч.ч12.09.201911.11.2019