bgdeen

Професионална квалификация

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.03.02.202007.02.2020
1.1.4810101Програмист/Програмно осигуряванеII85 дни/
660 уч. ч.
10.02.202018.06.2020
2.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII86 дни/660 уч. ч.17.02.202024.06.2020
3.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.06.03.202008.05.2020
4.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІІІ122 дни/
960 уч. ч.
26.02.202031.08.2020
4.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.01.09.202010.09.2020
5.КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.20.02.202026.02.2020
5.1.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II86 дни/660 уч. ч.27.02.202007.07.2020
6.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.24.02.202028.02.2020
6.1.3460101Бизнес администрация/ Офис мениджърII122 дни/
960 уч. ч.
02.03.202003.09.2020
7.7620301Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца/ Помощник възпитателІІІ122 дни/ 960 уч. ч.16.03.202018.09.2020
82130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
09.03.202009.09.2020
8.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.10.09.202018.09.2020
9.КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.16.03.202020.03.2020
9.1.5421101Шивачество/ШивачI40 дни/ 300 уч. ч.23.03.202022.05.2020
10.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.08.04.202014.04.2020
10.1.5220210Електрически инсталации/
Електромонтьор
II86 дни/
660 уч. ч.
15.04.202021.08.2020
11.3440301Оперативно счетоводство/Оперативен счетоводителIII122 дни/960 уч. ч.18.05.202013.11.2020
11.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.16.11.202024.11.2020
12.5420401Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил/ Моделиер - технолог на облеклотоIIІ122 дни/
960 уч. ч.
26.05.202020.11.2020
13.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІІІ122 дни/
960 уч. ч.
16.06.202011.12.2020
14.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.05.06.202015.06.2020
14.1.2130601Компютърна графика/
Компютърен график

III122 дни/
960 уч. ч.
16.06.202011.12.2020

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай