bgdeen

Професионална квалификация

htmlcss450x450    illustrator450x450

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
2.3460101Бизнес администрация/ Офис мениджърIII122 дни/
960 уч. ч.
20.09.202231.03.2023
2.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.03.04.202311.04.2023
3.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІI122 дни/
960 уч. ч.
23.09.202207.04.2022
3.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.10.04.202320.04.2023
4.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.03.10.202214.02.2023
4.1.КК „Предприемаческа компетентност”5 дни/30 уч. ч.15.02.202321.02.2023
5.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.03.10.202214.02.2023
5.1.КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.15.02.202323.02.2023
6.3450601Касиер/ КасиерI40 дни/
300 уч. ч.
10.10.202207.12.2022
7.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител
III122 дни/960 уч. ч.10.11.202230.05.2023
8.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
21.11.202231.05.2023
8.1.КК "Цифрова компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.01.06.202309.06.2023
11.КК „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене”5 дни/30 уч. ч.03.10.202207.10.2022
11.1.КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологии и инженерството"5 дни/30 уч. ч.10.10.202214.10.2022
11.2.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.17.10.202209.12.2022

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.5410302Хлебар-сладкар/ Производство на сладкарски изделияІІ40 дни/ 300 уч.ч20.09.202216.11.2022
1.1.КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/ 30 уч.ч17.11.202223.11.2022