bgdeen

Професионална квалификация

htmlcss450x450    illustrator450x450

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.10.02.202218.02.2022
1.1.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІІІ122 дни/
960 уч. ч.
21.02.202223.08.2022
2.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител

III122 дни/
960 уч. ч.
24.02.202230.08.2022
2.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.31.08.202209.09.2022
3.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/
300 уч. ч.
10.03.202210.05.2022
3.1.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.11.05.202217.05.2022
4.2130601Компютърна графика/
Компютърен график

III122 дни/
960 уч. ч.
28.03.202230.09.2022
4.1.КК "Дигитална компетентност"
/"AutoCAD 2D"

7 дни/45 уч. ч.03.10.202211.10.2022
5.4820401Електронна търговия/ Организатор интернет приложенияIII122 дни/
960 уч. ч.
26.04.202228.10.2022
6.3460101Бизнес администрация/ Офис мениджърIII122 дни/
960 уч. ч.
26.04.202228.10.2022
6.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.31.10.202208.11.2022
7.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
25.05.202218.11.2022
7.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.21.11.202229.11.2022
8.4810301Приложно програмиране/Приложен програмист
III122 дни/
960 уч. ч.
25.05.202218.11.2022
9.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.30.05.202229.09.2022
9.1.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.30.09.202206.10.2022
10.5220210Електрически инсталации/ ЕлектромонтьорІI85 дни/
660 уч. ч.
10.08.202208.12.2022
10.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.09.12.202219.12.2022
11.4810101Програмно осигуряване/ПрограмистІІ85 дни/660 уч. ч.08.08.202207.12.2022
12.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.09.05.202213.05.2022
12.1.КК "Математическа компетентност и основни
знания в областта на природните науки и
технологиите"
5 дни/30 уч. ч.16.05.202220.05.2022
12.2.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.23.050.202219.07.2022
13.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.26.09.202230.09.2022
13.1.КК "Математическа компетентност и основни
знания в областта на природните науки и
технологиите"
5 дни/30 уч. ч.03.10.202207.10.2022
13.2.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.10.10.202206.12.2022

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.7620301Помощник-възпитател/ Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на децаІІІ40 дни /300 уч.ч09.02.202206.04.2022
2.7620301Помощник-възпитател/ Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
ІІІ40 дни/ 300 уч.ч12.09.202208.11.2022

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress Schneesturm направено от nksnow