bgdeen

Професионална квалификация

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
13440301Оперативно счетоводство/Оперативен счетоводителIII122 дни/960 уч. ч.15.10.2018 19.04.2019
2.2130601Компютърна графика/Компютърен график
III122 дни/ 960 уч. ч.25.10.201803.05.2019
2.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII84 дни/660 уч. ч.29.10.201813.03.2018
3.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.14.03.201920.03.2019
4.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентII84 дни/660 уч. ч.29.10.201813.03.2019
5.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II84 дни/660 уч. ч.29.10.201813.03.2019
6.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.14.03.201920.03.2019
7.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI39 дни/ 300 уч. ч.29.10.201821.12.2018
8.3460601Касиер/ КасиерІ39 дни/ 300 уч. ч.29.10.201821.12.2018
9.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.29.10.201802.11.2018
10.3460101Бизнес администрация/ Офис-мениджърIII122 дни/960 уч. ч.05.11.201821.05.2019

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.2130601Компютърна графика/ Компютърен график ІІІ39 дни /300 уч.ч25.10.201818.12.2018