bgdeen

Професионална квалификация

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител

III122 дни/
960 уч. ч.
24.10.201912.05.2020
1.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.13.05.202021.05.2020
2.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII86 дни/660 уч. ч.07.11.201925.03.2020
2.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.26.03.202003.04.2020
3.5220210Електрически инсталации/
Електромонтьор
II86 дни/
660 уч. ч.
18.11.201903.04.2020
3.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.06.04.202014.04.2020
4.7620301Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца/ Помощник възпитателІІІ122 дни/ 960 уч. ч.11.11.201929.05.2020
4.1.КК „Обществени и граждански компетентности”5 дни/30 уч. ч.01.06.202005.06.2020
5.КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.11.11.201915.11.2019
5.1.7620401Подпомагане на деца/ Социален асистентII86 дни/
660 уч. ч.
18.11.201903.04.2020
6.4820301Текстообработване/
Оператор на компютър
I40 дни/
300 уч. ч.
18.11.201929.01.2020
6.1.КК "Обществени и граждански
компетентности"
5 дни/30 уч. ч.30.01.202005.02.2020
7.2130601Компютърна графика/
Компютърен график

III122 дни/
960 уч. ч.
12.12.201901.07.2020
7.1.КК "Дигитална компетентност"
/"AutoCAD 2D"

7 дни/45 уч. ч.02.07.202010.07.2020

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентІІ40 дни /300 уч.ч18.11.201929.01.2020