bgdeen

Професионална квалификация

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.7620301Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца/ Помощник възпитателІІІ122 дни/ 960 уч. ч.28.08.201905.03.2020
1.1.КК „Обществени и граждански компетентности”5 дни/30 уч. ч.06.03.202012.03.2020
2.КК „Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.26.08.201930.08.2019
2.1.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.02.09.201917.01.2020
3.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.26.08.201930.08.2019
3.1.7620401Подпомагане на деца/ Социален асистентII85 дни/
660 уч. ч.
02.09.201917.01.2020
4.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/
45 уч. ч.
02.09.201911.09.2019
4.1.5230601Компютърна техника и технологии/ Монтьор на компютърни системи85 дни/
660 уч. ч.
12.09.201927.01.2020
5.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.26.08.201930.08.2019
5.1.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.02.09.201931.10.2019
6.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител

III122 дни/
960 уч. ч.
28.08.201905.03.2020
6.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/30 уч. ч.05.03.202013.03.2020
7.3420201Маркетингови проучвания/ Сътрудник в маркетингови дейностиII85 дни/ 660 уч. ч.16.09.201931.01.2020
7.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/30 уч. ч.03.02.202011.02.2020
8.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.24.09.201930.09.2019
8.1.3410401Търговия на едро и дребно/ Търговски представителIII122 дни/ 960 уч. ч.01.10.201910.04.2020
9.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/30 уч. ч.04.10.201914.10.2019
9.1.8110901Работник в производството на кулинарни
изделия

I40 дни/
300 уч. ч.
15.10.201910.12.2019
10.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.02.09.201911.09.2019
10.1.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
12.09.201926.03.2020
11.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.16.09.201931.01.2020
11.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/30 уч. ч.03.02.202011.02.2020

 

Курсове по част от професията

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.3460201Административно обслужване/Офис-секретарІІ40 дни /300 уч.ч16.09.201913.11.2019
2.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистентІІ40 дни /300 уч.ч12.09.201911.11.2019