bgdeen

Курсове с придобиване на професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІІІ122 дни/
960 уч. ч.
12.03.202018.09.2020
1.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.21.09.202030.09.2020
2.КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.12.03.202018.03.2020
2.1.7620402Подпомагане на възрастни/Социален асистент II85 дни/660 уч. ч.19.03.202024.07.2020
3.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.16.03.202020.03.2020
3.1.3460101Бизнес администрация/ Офис мениджърIII122 дни/
960 уч. ч.
23.03.202025.09.2020
44820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.27.03.202029.05.2020
5.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.08.04.202014.04.2020
5.1.4810101Програмист/Програмно осигуряванеII85 дни/
660 уч. ч.
15.04.202020.08.2020
6.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.08.04.202014.04.2020
6.1.5220210Електрически инсталации/
Електромонтьор
II85 дни/
660 уч. ч.
15.04.202021.08.2020
7.7620301Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца/ Помощник възпитателІІІ122 дни/ 960 уч. ч.27.04.202027.10.2020
8.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
11.05.202006.11.2020
8.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.09.11.202017.11.2020
9.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.11.05.202015.05.2020
9.1.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.18.05.202017.09.2020
10.3440301Оперативно счетоводство/Оперативен счетоводителIII122 дни/960 уч. ч.20.05.202017.11.2020
10.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.18.11.202026.11.2020
11.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.08.06.202016.06.2020
11.1.2130601Компютърна графика/
Компютърен график

III122 дни/
960 уч. ч.
17.06.202014.12.2020
12.КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.11.06.202017.06.2020
12.1.5421101Шивачество/ШивачI40 дни/ 300 уч. ч.18.06.202014.08.2020
13.5420401Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил/ Моделиер - технолог на облеклотоIIІ122 дни/
960 уч. ч.
18.06.202014.12.2020
14.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІІІ122 дни/
960 уч. ч.
16.06.202011.12.2020
15.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
17.06.202014.12.2020
16.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.09.07.202010.11.2020
16.1.КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.11.11.202017.11.2020
17.КК "Математическа компетентност и основни
знания в областта на природните науки и
технологиите"
5 дни/30 уч. ч.17.06.202023.06.2020
17.1.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.24.06.202030.06.2020
17.2.4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.01.07.202027.08.2020
18.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.08.09.202014.09.2020
18.1.КК "Математическа компетентност и основни
знания в областта на природните науки и
технологиите"
5 дни/30 уч. ч.15.09.202021.09.2020
18.2.5421101Шивачество/ШивачI40 дни/ 300 уч. ч.23.09.202018.11.2020