bgdeen

Курсове с придобиване на професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
4820301Текстообработване/ Оператор на компютърI40 дни/ 300 уч. ч.22.04.202124.06.2021
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.25.06.202101.07.2021
1.5220109Електрически инсталации/ ЕлектротехникІІІ122 дни/
960 уч. ч.
22.04.202121.10.2021
1.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.22.10.202101.11.2021
2.2130601Компютърна графика/
Компютърен график

III122 дни/
960 уч. ч.
21.04.202104.11.2021
2.1.КК "Дигитална компетентност"
/"AutoCAD 2D"

7 дни/45 уч. ч.05.11.202115.11.2021
4.8110701Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач
II85 дни/660 уч. ч.26.04.202102.09.2021
4.1.КК „Инициативност и предприемачество”5 дни/30 уч. ч.03.09.202110.09.2021
5.2130701Графичен дизайн/ Графичен дизайнер
III122 дни/
960 уч. ч.
21.06.202116.12.2021
5.1.КК "Дигитална компетентност"/"AutoCAD 2D"7 дни/45 уч. ч.03.12.202113.12.2021
6.КК „Умения за учене”5 дни/30 уч. ч.09.06.202115.06.2021
6.1.4810101Програмно осигуряване/ПрограмистІІ85 дни/660 уч. ч.16.06.202121.10.2021
7.4820401Електронна търговия/ Организатор интернет приложенияIII122 дни/
960 уч. ч.
21.06.202116.12.2021
8.3440301Оперативно счетоводство/ Оперативен
счетоводител

III122 дни/
960 уч. ч.
22.06.202116.12.2021
8.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.17.12.202123.12.2021
9.3460201Административно обслужване/ Офис-секретарII85 дни/660 уч. ч.15.07.202118.11.2021
9.1.КК „Дигитална компетентност"/ "Електронни таблици"7 дни/45 уч. ч.19.11.202129.11.2021
10.3450601Касиер/ КасиерІ40 дни/ 300 уч. ч.06.10.202102.12.2021