bgdeen
13
май
2010

Международна конференция и втора партньорска среща по проект ReChance 13-05-2010

Международна конференция и втора партньорска среща по проект ReChance 13-05-2010

 От 28 до 30 април в Пиза, Италия се проведе втората международна среща по проект ReChance – трансфер на иновации в рамките на програма „Учене през целия живот” на Европейската комисия. На нея беше обсъден проектния напредък, графика на дейностите и бяха съгласувани ангажиментите на отделните партньори. БГЦПО – гр. Пазарджик предстои да проведе пилотно тестване на разработените модули за обучение по социални компетенции.
В рамките на срещата в гр. Сан Миниато, Италия се проведе и първата международна конференция за разпространение на проектните резултати. Събитието беше открито от кмета на града – Виторио Кабанини. Приветствие поднесе и съветника по здравните и социални политики, интеграцията и спорта на община Сан Миниато – Давид Спалети. На конференцията бяха представени целите и задачите на проекта, актуалната ситуация на младежите в социално неравностойно положение в страните-партньорки по проекта, опита и проблемите на различни институции от Италия, работещи с младежи в неравностойно положение.