bgdeen
20
окт
2013

Менторството на предприемачи бе обсъдено на кръгли маси в България и Гърция 07-10-2013

Менторството на предприемачи бе обсъдено на кръгли маси в България и Гърция 07-10-2013

В края на месец септември (www.mentering.eu) в България и Гърция се проведоха дискусионни кръгли маси на тема менторство на предприемачи и представянето на резултатите от успешното приключване на общоевропейския проект mENTERing. На двете събития бяха представени резултатите от проекта пред професионални обучители, експерти и представители на бизнеса. Участниците бяха поканени да дискутират как ефективните менторски умения и компетенции могат да допринесат за насърчаването на предприемачеството на местно и регионално ниво в Гърция и България.
На 26 септември 2013 се проведе втората дискусия на кръгла маса в Пазарджик, България, от Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански и ДП БГЦПО – Пазарджик. Пред участниците – професионални обучители, експерти и представители на бизнес подпомагащи и браншови организации, беше представена детайлна презентация на проект mENTERing, както и бяха раздадени комплект от обучителните материали и разработеното съдържание. Последва обширна дискусия върху предизвикателствата  и проблемите, които срещат обучителите на предприемачи в България.