bgdeen
04
май
2015

Младежка трудова борса в гр. Русе

ДП БГЦПО – клон Пазарджик взе участие в проведената на 28.04.2015 година в сградата на Военен клуб гр. Русе младежка трудова борса, организирана съвместно с Агенция по заетостта, ДРСЗ-гр.Русе и ДБТ- гр.Русе.
На нея двадесет и двама работодатели от местния бизнес обявиха над 200 свободни работни места, предимно в сферата на строителството, здравеопазването, информационните технологии, машинни оператори – стругари и фрезисти, производство на части в автомобилната индустрия, хотелиерството и ресторантьорство, дамска конфекция и др.
ДП БГЦПО – клон Пазарджик използва възможността да се запознае с потребностите от кадри в региона и да предостави на участниците в младежката трудова борса информация за възможностите за професионална квалификация в Центъра.