bgdeen
12
фев
2014

Мотивационно обучение по проект ПРО – МОТИВ

В периода 10.02.-12.02.2014 година беше проведено мотивационно обучение за бенефициентите по проект ”Повишаване на конкурентоспособността чрез професионално и мотивационно обучение  (ПРО – МОТИВ)” в рамките на схема “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”.             Участниците в обучението усвоиха техники за ефективна комуникация и разработиха индивидуални планове за развитие.

Обучението е заключителна част  на комплекса обучения, в които взеха участие общо 12 безработни лица в  „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик.