bgdeen

Професионално ориентиране и обучение на обучаващи/наставници

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Професионално ориентиране2 дни/16 уч. ч.09.11.202010.11.2020
1.1.КК "Умения за учене"5 дни/30уч. ч.11.11.202017.11.2020
1.2.КК "Математическа компетентност и основни
знания в областта на природните науки и
технологиите"
7 дни/45 уч.ч18.11.202024.11.2020
2.Обучение на обучаващи на възрастни4 дни/40 уч.ч