bgdeen

Професионално ориентиране и обучение на обучаващи/наставници

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Обучение на обучаващи на възрастни
4 дни/40 уч. ч.