bgdeen

Професионално ориентиране и обучение на обучаващи/наставници

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч21.03.201922.03.2019
2.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.18.07.201921.07.2019
3.Обучение на обучаващи на възрастни4дни/40 уч. ч.15.08.201918.08.2019