bgdeen

Професионално ориентиране и обучение на обучаващи/наставници

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Професионално ориентиране2 дни/16 уч. ч.10.08.202111.08.2021
1.1.КК "Умения за учене"5 дни/30уч. ч.12.08.202118.08.2021
1.2.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч19.08.202125.08.2021
2.Професионално ориентиране2 дни/16 уч. ч.27.09.202128.09.2021
2.1.КК "Умения за учене"5 дни/30уч. ч.29.09.202105.10.2021
2.2.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч06.10.202112.10.2021
2.Обучение на обучаващи на възрастни4 дни/40 уч.ч