bgdeen

Професионално ориентиране и обучение на обучаващи/наставници

Наименование на курсаПродължителност началокрай
1.Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч13.09.201814.09.2018
1.Обучение на обучаващи на възрастни/наставници4дни/40 уч. ч.
2.Обучение на обучаващи на възрастни/наставници4дни/40 уч. ч.