bgdeen
14
мар
2012

Наставнически умения за преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) за засилване на предприемаческия растеж 14-03-2012

Наставнически умения за преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) за засилване на предприемаческия растеж 14-03-2012
ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Петък, 3 февруари 2012

Наставнически умения за преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) за засилване на предприемаческия растеж

 

Целта на изгражданетона конкурентноспособно в глобален мащаб европейско професионално образование и обучение постави учители, обучители и ръководители в областта на ПОО в центъра на вниманието и непрекъснато ги принуждава да разширяват своите хоризонти и да възприемат нови методи и умения за преподаване. Особено интеграцията на наставническите принципи в продължаващо образование на професионалните обучители се оказва много ефективна и се счита за особено желана.

Концепцията за наставничеството може да бъде важна стъпка при предлагането на студенти и лица, които искат да бъдат предприемачи от всички възрасти,по-добро обучение и в подкрепа на общите намерения и цели на ПОО чрез изместване на фокуса от преподаване към учене, и от формални, негъвкави системи към активно насочено към себе си учене и участие.

Накратко, проектът създава устойчив смесен курс за обучение на обучители по наставнически умения и компетенции, специално предназначен за насърчаване на предприемачеството, като същевременно допринася за сътрудничеството между институциите за ПОО, обучители, наставници, както и заинтересовани страни на национално и европейско ниво.

Проектът mENTERing е инициатива за 24 месеца, съфинансиран от Европейската комисия, в рамките на Генералната дирекция за образование и култура, която има за цел да се подобри готовността на професионалните обучители в бизнес сектора, които се интересуват да се научат как да наставляват предприемачи. Това ще бъде постигнато чрез трансфер на иновативното ръководство за обучение на наставници от проекта MAITRE.

За повече информация посетете сайта на проектаwww.mentering.eu.