bgdeen
13
мар
2020

На вниманието на всички курсисти!

Във връзка със Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 11/ 13.03.2020г на изпълнителния директор на ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ се преустановяват учебните занятия от 16-ти март до 29-ти март включително.
Всички курсисти трябва да се приберат по домовете си, като спазват хигиените изисквания при пътуване, и да се свържат веднага с Дирекциите „Бюра по труда“, за да уредят договорните си отношения с тях, като подпишат утвърден от АЗ анекс.

Учебните занятия могат да бъдат възстановени не по-рано от 1-ви април, в случай че Министърът на здравеопазването не е издал нова заповед за удължаване на неучебния период след 29 март.
За всяка промяна ще бъдате информирани своевременно чрез страницата на ДП БГЦПО клон Пазарджик и ДБТ по местоживеене.