bgdeen
03
май
2012

На 2 и 3 февруари в Леуварден, Холандия се проведе втората работна среща по проект “Think Twice! – Debt Is a Serious Issue”. 05-03-2012

На 2 и 3 февруари в Леуварден, Холандия се проведе втората работна среща по проект “Think Twice! – Debt Is a Serious Issue”.  05-03-2012

Там бяха представени изпълнените до момента дейности, свързани със създаване на уеб-сайт на проекта, стратегията за разпространение на резултатите и обобщението на изготвените от всички страни-партньори проучвания на пазара за задлъжнялостта на физическите лица. На срещата се състоя и кратка дискусия относно съдържанието на наръчника, който предстои да бъде изработен, както и планиране на предстоящите задачи и срокове.
Особен интерес за всички бе презентацията на Гер Яаарсма, директор на Кредитбанк Холандия, който представи решенията за справяне с дълга и как те са се променили през последните 15 години.
Участниците в срещата направиха малка обиколка за запознаване със забележителностите в красивия град Леуварден.