bgdeen
03
яну
2011

Обучение в социални компетенции на младежи по проект Re-Chance 03-01-2011

Обучение в социални компетенции на младежи по проект Re-Chance 03-01-2011

През ноември и декември 2010 г. в БГЦПО – Пазарджик се проведе обучение за развитие на социални компетенции на младежи от ромски произход.
Обученията е в рамките на проект – Re-Chance, по програмата Леонардо да Винчи, в който участват организации от България, Италия, Полша, Португалия, Чехия, Австрия и Германия.
С помощта на различни интерактивни и игрови методи на участниците се запознаха с ролята и значението на мотивацията, ролята на невербалната комуникация в ежедневното общуване важността да си поставят цели и да се стремят към постигането им, да зачитат другите, да работят успешно в екип, да се справят с конфликти.