bgdeen
31
окт
2019

Обучение на наставници в „Биовет“ АД!

През изминалата седмица се проведе обучение на наставници в „Биовет“ АД гр. Пещера. Общо 12 специалисти от завода придобиха ценни знания и умения за планиране, реализиране и оценяване на обучението чрез работа. Бяха разгледани примери за добри практики в областта на дуалното обучение. Резултатите от обратната връзка показват висока степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение. По-голямата част от тях са убедени, че ще могат да приложат придобитите знания в работата си.
IMG_20191025_161225 IMG_20191025_161951